DOKUMENTY - Stowarzyszenie Chrobry Bielawa

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
Jak przystąpić do Stowarzyszenia Chrobry Bielawa.

1. Zapoznaj się ze statutem, 
2. Pobierz deklarację członkowską,    
3. Wypełnij, zadeklaruj składkę na rok 2018 (zgodnie ze statutem, minimalna składka roczna wynosi 20zł), podpisz.
4. Dokonaj przelewu na konto stowarzyszenia.
5. Zeskanuj wypełnioną deklarację i dołącz potwierdzenie wpłaty oraz
wyślij dokumenty na adres e-mail: chrobrybielawa@wp.pl

lub przyjdź osobiście do biura stowarzyszenia 
w Bielawie ul. Szkolna 5 (Zespół Szkół Ogólnokształcących)
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego